Na dworcu I
- Proszę jeden bilet drugiej klasy do Hanoweru.

- Chciałbyś jechać pociągiem pospiesznym, czy osobowym?

- Czy na pociąg pospieszny otrzymam zniżkę dla uczniów?

- Oczywiście, 30 procent.

- Proszę więc bilet w jedną stronę drugiej klasy do Hanoweru ze zniżką na dzisiaj.

- Proszę bardzo!

- Dziękuję. Do widzenia

- Do widzenia.

Auf dem Bahnhof


- Bitte eine Fahrkarte zweiter Klasse nach Hannover.

- MÖchtest du mit dem Schnellzug oder mit dem Personnenzug fahren?

- Bekomme ich eine SchÜler-Ermäßigung fÜr den Schnellzug?

- NatÜrlich, 30 Prozent.

- Also bitte eine einfache Fahrkarte mit Ermäßigung nach Hannover zweiter Klasse fÜr heute.

- Bitte schÖn!

- Danke. Auf Wiedersehen!

- Auf Wiedersehen!

Słowniczek

die Fahrkarte, die Fahrkarten - bilet

der Schnellzug, die Schnellzüge - pociąg pospieszny

der Personenzug, die Personnenzüge - pociąg osobowy

die Ermäßigung, die Ermäßigungen - zniżka

die einfache Fahrkarte - bilet w jedną stronę