Pytając o drogę I
- Przepraszam, jak dojdę do uniwersytetu? Nie jestem stąd.

- Do uniwersytetu? Hm, niech się zastanowię. Chce pani iść pieszo, czy jechać tramwajem?

- Wolę pieszo.

- Proszę iść prosto, wzdłuż tej ulicy. Na skrzyżowaniu w prawo i około dwieście metrów znowu prosto, aż do następnego skrzyżowania. Musi pani przejść przez skrzyżowanie i skręcić w lewo. Potem jeszcze przez most i obok kościoła. Po trzystu metrach jest już pani na głównej ulicy. Budynek uniwersytetu znajduje się po lewej stronie, naprzeciwko parku.

- Och, to rzeczywiście daleko stąd!

- Może pani przejechać cztery przystanki tramwajem.

- Nie, mam dużo czasu, pójdę pieszo. Dziękuję bardzo!

- Proszę!

Nach dem Weg fragen

- Entschuldigen Sie, bitte, wie komme ich zur Universität? Ich bin fremd hier.

- Zur Universität? Hm, lassen Sie mich nachdenken. Wollen Sie zu Fuß, oder mit der Straßenbahn fahren?

- Lieber zu Fuß.

- Gehen Sie bitte geradeaus, diese Straße entlang. An der Kreuzung rechts und zirka zweihundert Meter wieder geradeaus, bis zur nächsten Kreuzung. Sie mÜssen Über die Kreuzung gehen und links abbiegen. Dann noch Über die BrÜcke und an der Kirche vorbei. Nach dreihundert Metern sind Sie in der Hauptstraße. Das Universitätsgebäude befindet sich an der linken Seite, dem Park gegenÜber.

- Oh, das ist wirklich weit von hier!

- Sie kÖnnen auch vier Haltestellen mit der Straßenbahn fahren.

- Nein, ich habe viel Zeit, ich gehe zu Fuß. Vielen Dank!

- Bitte!

Słowniczek

lassen Sie mich nachdenken - niech się zastanowię

die Straße entlang - wzdłuż ulicy

an der Kreuzung - na skrzyżowaniu

über die Kreuzung - przez skrzyżowanie

über die Brücke - przez most

gegenüber - naprzeciwko