Polecam "Układ zamknięty"
"Układ zamknięty" to film niepoprawny politycznie, który odsłania najczarniejsze strony polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Film wart jest zobaczenia. Dotyczy samowładztwa różnego rodzaju urzędniczych kanalii wysokiego i niższego szczebla. Mówi o tym, że w bardzo wielu przypadkach wolność gospodarcza w naszym kraju jest nadal fikcją, co lokuje nas dalej od zachodnich demokracji, a bardziej w okolicach trzeciego świata. O tym, co może zrobić pracownik urzędu skarbowego do spółki z prokuratorem. I rzecz jest tym bardziej wstrząsająca, że oparta na faktach.