Dziedzina funkcji


Przez dziedzinę funkcji opisanej wzorem rozumiemy zbiór tych wszystkich liczb rzeczywistych, dla których można obliczyć wartość funkcji.

Zadanie 1

Określ dziedzinę następujących funkcji:


Rozwiązanie: