Czy uważasz, że obchodzenie Walentynek ma sens?
Jeśli chodzi o Walentynki, ludzie dzielą się w tej kwestii na dwie grupy: zwolenników i przeciwników tego święta. Według pierwszej grupy, Dzień św.Walentego jest wart obchodzenia, podczas gdy druga grupa utrzymuje, że to nie ma sensu.

Muszę się przyznać, że należę do tej pierwszej grupy, nie tylko dlatego, że popieram Walentynki, ale sama je obchodzę. Wręczam symboliczne prezenty wszystkim tym, których kocham (zwłaszcza mojemu chłopakowi). Wysyłam również specjalne kartki z życzeniami nazywane walentynkami z wierszami i miłosnymi wyznaniami.

Naprawdę myślę, że to bardzo miłe święto, które nadaje kolorytu mojemu życiu. Nie obchodzi mnie to, że niektórzy nazywają je świętem komercyjnym. Bez wątpienia, pomimo krytyki wielu młodych ludzi bardzo je lubi.

Do you think it makes sense to celebrate St. Valentine’s Day?

As far as St. Valentine’s Day is concerned, people can be divided into two groups, its followers or opponents. According to the first group, St. Valentine’s Day is worth celebrating, whereas the other group claim that it does not make sense to celebrate it.

I must admit that I belong to the first group. Not only do I support Valentine’s Day but I always observe it. I give symbolic presents to all those whom I love (especially my boyfriend). I also send special greeting cards called Valentines with poems or declarations of love.

I really think it is a very nice holiday, which adds colour to my life. I do not care that some people call it a "commercial" holiday. No doubt that in spite of criticism, a lot of young people enjoy it very much.

Słowniczek

as far as sb/sth is concerned - jeśli chodzi o

followers or opponents - zwolennicy i przeciwnicy

greeting cards - kartki z życzeniami

in spite of criticism - wbrew krytyce