Miejsce zerowe funkcji


Miejscem zerowym funkcji nazywamy taki argument (czyli element dziedziny tej funkcji), dla którego wartość funkcji wynosi zero.

Zadanie

Wyznacz (jeśli istnieją) miejsca zerowe następujących funkcji:


Rozwiązanie:

Aby wyznaczyć miejsce zerowe funkcji należy w każdym przypadku najpierw wyznaczyć dziedzinę danej funkcji, rozwiązać równanie f(x) = 0, a następnie sprawdzić, czy rozwiązania równania należą do dziedziny funkcji.