Odczytywanie podstawowych własności funkcji z wykresu


Zadanie

Z podanych wykresów odczytaj:

a) Dziedzinę danej funkcji.

b) Zbiór wartości funkcji.

c) Miejsca zerowe funkcji.

d) Przedziały monotoniczności.

e) Przedziały, w których funkcja przyjmuje wartości dodatnie (ujemne).

f) Najmniejszą (największą) wartość funkcji.
Rozwiązanie: