Wartości funkcji trygonometrycznych dla pewnych kątów


Dla niektórych kątów umiemy obliczyć wartości funkcji trygonometrycznych, nie używając tablic matematycznych ani kalkulatora.

Dlatego też kąty te pojawiają się często w rozmaitych zadaniach. Dobrze jest znać wartości funkcji trygonometrycznych tych kątów na pamięć. Kąty te, to 0°, 30°, 45°, 60°, 90°.


Wartości te zestawiamy w poniższej tabelce.