Wektory


Zapamiętaj!Wniosek

Współrzędne wektora otrzymujemy, odejmując od współrzędnych końca wektora współrzędne początku.

Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4

Zadanie 5
Odpowiedź:

Wektory te są prostopadłe dla a = 4.

Nie są przeciwne dla żadnej liczby a.


Zadanie 6