Wykresy i własności funkcji trygonometrycznych


Funkcja y = sin xFunkcja y = cos xFunkcja y = tg xFunkcja cotangens y = ctg x