Wyrażenia Algebraiczne - WZORY SKRÓCONEGO MNOŻENIA [Matematyka]


W dziale podstawy przedstawione zostały trzy główne wzory skróconego mnożenia (PODSTAWY – wyrażenia algebraiczne - wzory skróconego mnożenia).
W szkole średniej pojawiają się cztery kolejne wzory.
Korzystając z powyższych wzorów, kierujemy się tymi samymi zasadami, co w przypadku wcześniej poznanych wzorów. Pierwsze dwa wzory działają w dokładnie ten sam sposób.

Dwa kolejne mogą sprawiać problemy. Przedstawimy na przykładach jak należy z nich korzystać.
Korzystamy z nich w celu zamiany sumy na iloczyn (następny podrozdział).
Przykład wykorzystania trzeciego wzoru:
Przykład wykorzystania czwartego wzoru: