Zgubiony bagaż
A: Czy możesz opisać swoją walizkę?

B: Tak, mogę. Jest mała, kwadratowa. Jest miękka. Jest zrobiona z materiału, nie z plastiku.

A: Jakiego jest koloru?

B: Granatowego w jasnożółte paski. Ma rączkę. Na rączce jest nalepka.

A: Czy na nalepce jest twoje imię i adres?

B: Tak.

A: Zobaczmy. Czy to jest twoja walizka?

B: Tak. Dziękuję bardzo!

Missing luggage

A: Can you describe your case, please?

B: Yes, I can. It’s a small, square case. It’s soft. It’s made of cloth, not plastic.

A: What colour is it?

B: It’s navy blue with bright yellow stripes. And it has a handle. There is a label on the handle.

A: Is there your name and address on the label?

B: Yes, there is.

A: Let’s see. Is this your case?

B: Yes, it is. Thank you very much!

Słowniczek

missing - zgubiony, zagubiony

describe - opisać

case - walizka

square - kwadratowy

made of cloth - zrobiony z materiału

navy blue - granatowy

stripe - pasek

handle - rączka

label - nalepka