Funkcja liniowa
TWIERDZENIE:

Funkcja liniowa y = ax + b, x ∈ R

- rosnąca w R, wtedy gdy a > 0,

- malejąca w R, wtedy gdy a < 0,

- stała w R, wtedy gdy a = 0.