Jesteś w banku w Londynie. Poproś o otwarcie konta oszczędnościowego i wpłać 1000$.
Bank clerk: May I help you?

Customer: I would like to open a current account.

Bank clerk: But do you have any I.D. or passport?

Customer: Yes, of course. Here you are.

Bank clerk: Thank you. Now, you have to fill in this form.

Customer: Is that all?

Bank clerk: Don’t forget to sign it here.

Customer: Can I deposit 1000$?

Bank clerk: Yes, but remember if you would like to withdraw the money, you’ll have to make out a cheque.

Customer: Will I get a checkbook?

Bank clerk: Yes. You’ll get one in two weeks’ time.

Customer: Thank you for the information. Good bye.

Bank clerk: Good bye.

Słowniczek

current account - rachunek bieżący

I.D. - dokument tożsamości

fill in this form - wypełnić formularz

sign - podpisać

deposit - wpłacić

withdraw - wybrać

make out a cheque - wystawić czek

checkbook - książeczka czekowa