Życiorys
Dane personalne: Anna Kowalska

Data urodzenia: 23.02.1973

Miejsce urodzenia: Warszawa

Stan cywilny: zamężna, 1 dziecko

Wykształcenie:

8 lat szkoła podstawowa (1980-1988)

4 lata liceum ogólnokształcące

Matura (1988-1992)

Wykształcenie zawodowe: 5-letnie studia - filologia germańska na Uniwersytecie Warszawskim

Doświadczenie zawodowe: praca jako nauczyciel języka niemieckiego w szkole podstawowej i średniej

Przebieg pracy zawodowej:

tłumacz przysięgły

przewodnik wycieczek

nauczyciel jęz. niemieckiego w gimnazjum

Znajomość języków:

dobra znajomość języka niemieckiego i angielskiego

jęz. rosyjski - w stopniu średnim

Prawo jazdy: kategoria B

Warszawa, 05.02.2004

Lebenslauf

Anna Kowalska

ul. Szkolna 5

30 - 611 Kraków

tel. 600 65 78 67

Geburtstag: 23.02.1973

Geburtsort: Warschau

StaatsangehÖrigkeit: polnisch

Familienstand: verheiratet, 1 Kind

Schulbildung:

8 Jahre Grundschule (1980-1988 )

4 Jahre Oberschule - Abitur (1988-1992)

Berufsausbildung: 5 Jahre Studium-Germanistik (1998-1997) Lehre bei der Warschauer Universität

Berufserfahrung: Arbeit als Deutschlehrerin in der Grundschule und in der Oberschule

Berufstätigkeit:

verteidigter Dolmetscher

Reiseleiterin

zur Zeit angestellt als Deutschlehrerin im Gymnasium

Sprachkenntnisse:

gute Deutsch- und Englischkenntnisse

brauchbare Kenntnisse in Russisch

FÜhrerschein:

Klasse B

Warschau, 05.02.2004

Słowniczek

verheiratet - zamężna, żonaty

das Abitur - matura

verteidigter Dolmetscher - tłumacz przysięgły

das Kenntnis - znajomość, umiejętność